Thời sự phát thanh

Thứ ba, 20/03/2018 - 14:38

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 20 - 3 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 20/03/2018 - 14:37

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 19- 3 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 19/03/2018 - 09:49

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 19 - 3 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 19/03/2018 - 09:48

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 18- 3 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 19/03/2018 - 09:47

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 18 - 3 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 19/03/2018 - 09:46

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 17- 3 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 17/03/2018 - 15:48

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 17 - 3 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 17/03/2018 - 15:47

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 16- 3 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 17/03/2018 - 15:46

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 16 - 3 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 17/03/2018 - 15:45

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 14- 3 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng truyền hình