Thời sự phát thanh

Thứ hai, 23/04/2018 - 09:34

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 22 - 4 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 23/04/2018 - 09:33

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 21- 4 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 23/04/2018 - 09:32

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 21 - 4 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 23/04/2018 - 09:30

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 20- 4 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 23/04/2018 - 09:29

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 20 - 4 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 23/04/2018 - 09:28

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 19- 4 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 19/04/2018 - 09:44

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 19 - 4 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 19/04/2018 - 09:43

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 18- 4 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 18/04/2018 - 09:42

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 18 - 4 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 18/04/2018 - 09:41

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 17- 4 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng truyền hình