Thời sự phát thanh

Thứ năm, 15/03/2018 - 10:19

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 15 - 3 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 15/03/2018 - 10:19

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 14- 3 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 15/03/2018 - 10:18

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 14 - 3 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 15/03/2018 - 10:16

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 13- 3 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 13/03/2018 - 09:52

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 13 - 3 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 13/03/2018 - 09:51

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 12- 3 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 12/03/2018 - 15:42

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 12 - 3 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 12/03/2018 - 15:41

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 11- 3 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 12/03/2018 - 15:40

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 11 - 3 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 12/03/2018 - 15:39

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 10- 3 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng truyền hình