Chính phủ tuần qua

Chủ nhật, 04/06/2023 - 16:00

Chính phủ tuần qua 29/5- 03/6

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Chủ nhật, 28/05/2023 - 16:33

Chính phủ tuần qua 22/5- 28/5

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Chủ nhật, 21/05/2023 - 16:00

Chính phủ tuần qua 15/5- 21/5

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Chủ nhật, 14/05/2023 - 16:00

Chính phủ tuần qua 08/5- 14/5

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Chủ nhật, 07/05/2023 - 16:00

Chính phủ tuần qua 01/5- 07/5

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Chủ nhật, 30/04/2023 - 16:00

Chính phủ tuần qua 24/4- 30/4

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Chủ nhật, 23/04/2023 - 16:00

Chính phủ tuần qua 17/4- 23/4

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Chủ nhật, 16/04/2023 - 17:15

Chính phủ tuần qua 16/4

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Chủ nhật, 09/04/2023 - 17:13

Chính phủ tuần qua 09/4

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Chủ nhật, 02/04/2023 - 09:00

Chính phủ tuần qua 01/4

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ bảy, 25/03/2023 - 10:00

Chính phủ tuần qua 25/03

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Lịch phát sóng