Chuyển đổi số

Thứ hai, 06/03/2023 - 09:52

Thúc đẩy chuyển đổi số của chính quyền địa phương

Từ năm 2020, Quảng Ngãi khởi động nhận thức về chuyển đổi số, thì năm 2021 bắt đầu triển khai, trải nghiệm về chuyển đổi số trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Năm 2022 được nhận định là thời điểm hợp lực trong chuyển đổi số. Và năm 2023 là năm tăng tốc, thực hiện chuyển đổi số đồng bộ trên phạm vi toàn tỉnh. Không có địa phương nào, sở, ngành, đơn vị nào được đứng ngoài cuộc.

Thứ hai, 06/03/2023 - 09:51

Nền tảng chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 06/03/2023 - 09:49

Phòng chống lừa đảo, chiếm đoạt trên môi trường số

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 06/03/2023 - 09:46

Chuyển đổi số trong ngành nông nghiệp

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 09/02/2023 - 10:09

Cấp đổi giấy phép lái xe trực tuyến mức độ 4

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 06/02/2023 - 10:45

Cấp đổi giấy phép lái xe trực tuyến mức độ 4

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Chủ nhật, 29/01/2023 - 12:40

Nhận diện tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 21/01/2023 - 22:30

Quảng Ngãi tăng tốc chuyển đổi số toàn diện năm 2023

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 14/01/2023 - 22:30

Quảng Ngãi: Thí điểm chính quyền số cấp phường

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 07/01/2023 - 22:30

Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 31/12/2022 - 22:30

Quảng Ngãi phát triển hạ tầng số

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng