Quốc phòng toàn dân

Thứ sáu, 24/03/2023 - 18:45

QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN NGÀY 24-3-2023

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 10/03/2023 - 20:45

QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN NGÀY 10-3-2023

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Chủ nhật, 26/02/2023 - 16:31

QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN NGÀY 24-02-2023

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 10/02/2023 - 19:00

QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN NGÀY 10-02-2023

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 27/01/2023 - 22:00

QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN NGÀY 27-01-2023

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 13/01/2023 - 20:30

QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN NGÀY 13-01-2023

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 23/12/2022 - 21:00

QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN NGÀY 23-12-2022

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 09/12/2022 - 18:30

QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN NGÀY 09-12-2022

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 25/11/2022 - 18:24

QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN NGÀY 25-11-2022

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 16/11/2022 - 15:59

QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN NGÀY 11-11-2022

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 04/11/2022 - 17:51

QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN NGÀY 29-10-2022

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng