Cải cách Hành chính

Thứ sáu, 10/07/2020 - 10:07

Cải cách hành chính ngày 20-6-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 16/05/2020 - 18:15

Cải cách hành chính ngày 16-5-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 23/03/2020 - 17:53

Cải cách hành chính ngày 21-3-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng truyền hình