Thời sự phát thanh

Thứ bảy, 13/01/2018 - 09:04

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 13-01-2018

Đài PT-TH Quảng Ngãi

Thứ sáu, 12/01/2018 - 08:49

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 12 - 1 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 12/01/2018 - 08:48

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 11 - 01 -18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 11/01/2018 - 08:45

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 11 - 1 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 11/01/2018 - 08:39

BẢN TIN THỜI SỰ 10 - 01 -18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 09/01/2018 - 10:05

TS Sang T3 - 9 - 1 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 09/01/2018 - 09:38

BẢN TIN THỜI SỰ 8 - 01 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 06/01/2018 - 10:27

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 6 - 1 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 06/01/2018 - 10:26

BẢN TIN THỜI SỰ CHIỀU 5 - 1 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 05/01/2018 - 10:08

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 05-1-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng truyền hình