Thời sự phát thanh

Thứ sáu, 13/04/2018 - 16:11

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 12- 4 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 12/04/2018 - 09:22

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 12 - 4 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 12/04/2018 - 09:21

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 11- 4 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 11/04/2018 - 09:27

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 11 - 4 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 11/04/2018 - 09:26

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 10- 4 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 11/04/2018 - 09:24

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 10 - 4 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 11/04/2018 - 09:23

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 09- 4 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 09/04/2018 - 09:45

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 09 - 4 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 09/04/2018 - 09:44

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 08 - 4 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 09/04/2018 - 09:43

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 07 - 4 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng truyền hình