Thời sự truyền hình

Thứ ba, 20/10/2020 - 22:49

THỜI SỰ NGÀY 20-10-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 19/10/2020 - 22:21

THỜI SỰ NGÀY 19-10-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Chủ nhật, 18/10/2020 - 22:40

THỜI SỰ NGÀY 18-10-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 17/10/2020 - 22:24

THỜI SỰ NGÀY 17-10-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 16/10/2020 - 22:12

THỜI SỰ NGÀY 16-10-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 15/10/2020 - 22:31

THỜI SỰ NGÀY 15-10-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 14/10/2020 - 21:42

THỜI SỰ NGÀY 14-10-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 14/10/2020 - 08:44

THỜI SỰ NGÀY 13-10-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 12/10/2020 - 22:53

THỜI SỰ NGÀY 12-10-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Chủ nhật, 11/10/2020 - 22:27

THỜI SỰ NGÀY 11-10-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 10/10/2020 - 22:55

THỜI SỰ NGÀY 10-10-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng