Thời sự truyền hình

Thứ hai, 27/09/2021 - 21:02

THỜI SỰ NGÀY 27-9-2021

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Chủ nhật, 26/09/2021 - 19:51

THỜI SỰ NGÀY 26-9-2021

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 25/09/2021 - 19:57

THỜI SỰ NGÀY 25-9-2021

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 24/09/2021 - 20:38

THỜI SỰ NGÀY 24-9-2021

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 23/09/2021 - 21:13

THỜI SỰ NGÀY 23-9-2021

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 22/09/2021 - 21:24

THỜI SỰ NGÀY 22-9-2021

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 21/09/2021 - 21:39

THỜI SỰ NGÀY 21-9-2021

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 20/09/2021 - 20:33

THỜI SỰ NGÀY 20-9-2021

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Chủ nhật, 19/09/2021 - 21:33

THỜI SỰ NGÀY 19-9-2021

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 18/09/2021 - 20:53

THỜI SỰ NGÀY 18-9-2021

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 17/09/2021 - 21:16

THỜI SỰ NGÀY 17-9-2021

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng