Thời sự truyền hình

Thứ bảy, 23/09/2023 - 20:45

THỜI SỰ NGÀY 23-9-2023

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ bảy, 23/09/2023 - 06:55

THỜI SỰ NGÀY 22-9-2023

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ sáu, 22/09/2023 - 10:37

THỜI SỰ NGÀY 21-9-2023

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ năm, 21/09/2023 - 08:52

THỜI SỰ NGÀY 20-9-2023

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ tư, 20/09/2023 - 08:35

THỜI SỰ NGÀY 19-9-2023

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ ba, 19/09/2023 - 08:02

THỜI SỰ NGÀY 18-9-2023

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Chủ nhật, 17/09/2023 - 20:45

THỜI SỰ NGÀY 17-9-2023

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ bảy, 16/09/2023 - 20:45

THỜI SỰ NGÀY 16-9-2023

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ bảy, 16/09/2023 - 10:38

THỜI SỰ NGÀY 15-9-2023

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ năm, 14/09/2023 - 20:45

THỜI SỰ NGÀY 14-9-2023

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ năm, 14/09/2023 - 08:25

THỜI SỰ NGÀY 13-9-2023

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Lịch phát sóng