Thời sự truyền hình

Thứ sáu, 16/04/2021 - 20:14

THỜI SỰ NGÀY 16-04-2021

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 15/04/2021 - 20:07

THỜI SỰ NGÀY 15-04-2021

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 14/04/2021 - 20:15

THỜI SỰ NGÀY 14-04-2021

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 14/04/2021 - 15:35

THỜI SỰ NGÀY 13-04-2021

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 12/04/2021 - 20:05

THỜI SỰ NGÀY 12-04-2021

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Chủ nhật, 11/04/2021 - 20:48

THỜI SỰ NGÀY 11-04-2021

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 10/04/2021 - 20:02

THỜI SỰ NGÀY 10-04-2021

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 09/04/2021 - 20:12

THỜI SỰ NGÀY 09-04-2021

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 08/04/2021 - 20:19

THỜI SỰ NGÀY 08-04-2021

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 07/04/2021 - 20:26

THỜI SỰ NGÀY 07-04-2021

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 06/04/2021 - 20:22

THỜI SỰ NGÀY 06-04-2021

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng