Thời sự truyền hình

Thứ bảy, 01/04/2023 - 20:30

THỜI SỰ NGÀY 01-4-2023

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 31/03/2023 - 20:30

THỜI SỰ NGÀY 31-3-2023

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 31/03/2023 - 09:04

THỜI SỰ NGÀY 30-3-2023

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 30/03/2023 - 10:58

THỜI SỰ NGÀY 29-3-2023

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 29/03/2023 - 09:02

THỜI SỰ NGÀY 28-3-2023

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 28/03/2023 - 08:30

THỜI SỰ NGÀY 27-3-2023

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 27/03/2023 - 08:11

THỜI SỰ NGÀY 26-3-2023

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 25/03/2023 - 20:30

THỜI SỰ NGÀY 25-3-2023

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 25/03/2023 - 08:45

THỜI SỰ NGÀY 24-3-2023

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 23/03/2023 - 20:00

THỜI SỰ NGÀY 23-3-2023

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 23/03/2023 - 10:50

THỜI SỰ NGÀY 22-3-2023

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng