Thời sự truyền hình

Thứ tư, 19/06/2019 - 13:46

THỜI SỰ TỐI 18-6-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 18/06/2019 - 08:37

THỜI SỰ TỐI 17-6-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 17/06/2019 - 08:03

THỜI SỰ TỐI 16-6-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 17/06/2019 - 08:02

THỜI SỰ TỐI 15-6-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 17/06/2019 - 08:01

THỜI SỰ TỐI 14-6-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 14/06/2019 - 07:24

THỜI SỰ TỐI 13-6-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 13/06/2019 - 08:31

THỜI SỰ TỐI 12-6-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 12/06/2019 - 08:07

THỜI SỰ TỐI 11-6-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 11/06/2019 - 07:47

THỜI SỰ TỐI 10-6-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 10/06/2019 - 08:14

THỜI SỰ TỐI 09-6-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 10/06/2019 - 08:14

THỜI SỰ TỐI 08-6-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng truyền hình