Thời sự truyền hình

Thứ sáu, 16/08/2019 - 20:00

THỜI SỰ TỐI 16-8-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 15/08/2019 - 20:00

THỜI SỰ TỐI 15-8-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 15/08/2019 - 14:46

THỜI SỰ TỐI 14-8-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 13/08/2019 - 20:00

THỜI SỰ TỐI 13-8-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 12/08/2019 - 20:00

THỜI SỰ TỐI 12-8-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Chủ nhật, 11/08/2019 - 20:00

THỜI SỰ TỐI 11-8-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 10/08/2019 - 20:00

THỜI SỰ TỐI 10-8-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 09/08/2019 - 20:00

THỜI SỰ TỐI 09-8-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 08/08/2019 - 20:00

THỜI SỰ TỐI 08-8-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 07/08/2019 - 20:00

THỜI SỰ TỐI 07-8-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 06/08/2019 - 20:00

THỜI SỰ TỐI 06-8-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng truyền hình