Thời sự phát thanh

Thứ ba, 13/02/2018 - 10:51

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 12- 2 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 12/02/2018 - 09:13

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 12 - 2 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 12/02/2018 - 09:10

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 11- 2 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 12/02/2018 - 09:09

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 11 - 2 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 10/02/2018 - 09:09

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 09- 2 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 09/02/2018 - 10:07

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 09 - 2 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 09/02/2018 - 10:06

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 08- 2 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 08/02/2018 - 09:44

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 07- 2 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 07/02/2018 - 13:53

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 07 - 2 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 07/02/2018 - 13:52

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 06- 2 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng truyền hình