Thời sự phát thanh

Thứ năm, 05/04/2018 - 09:06

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 03- 4 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 03/04/2018 - 08:44

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 03 - 4 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 03/04/2018 - 08:43

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 02- 4 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 02/04/2018 - 09:13

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 02 - 4 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 02/04/2018 - 09:13

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 01- 4 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 02/04/2018 - 09:12

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 01 - 4 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 02/04/2018 - 09:11

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 31- 3 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 30/03/2018 - 10:26

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 29- 3 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 30/03/2018 - 10:25

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 29 - 3 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 30/03/2018 - 10:24

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 28- 3 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng truyền hình