Phim tài liệu

Thứ sáu, 05/01/2018 - 09:28

Đồng chí Phạm Văn Đồng với quê hương Quảng Ngãi

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 15/05/2017 - 09:11

Phim tài liệu

Đảo Lý Sơn

Lịch phát sóng truyền hình