ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH TỈNH QUẢNG NGÃI

BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO NĂM 2021
Áp dụng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021

 
Cột phải trênCột phải trênCột phải trênCột phải trên
Lịch phát sóng