ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH TỈNH QUẢNG NGÃI

BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO NĂM 2022
Áp dụng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022


Quyết định ban hành khung giá dịch vụ, quảng cáo
 
Phụ lục 1, phụ lục 2, phụ lục 3

BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO TRÊN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NĂM 2022

Quyết định ban hành giá quảng cáo

Phụ lục 


 
Chính phủ tuần quaCột phải trênCột phải trênCột phải trênCột phải trên
Lịch phát sóng