Công dân số

Thứ sáu, 23/12/2022 - 22:30

Những lưu ý khi sổ hộ khẩu giấy không còn sử dụng

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 16/12/2022 - 22:30

Đề án 06 đã mang lại lợi ích gì cho công dân và doanh nghiệp?

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 09/12/2022 - 22:30

Nộp thuế qua điện thoại có lợi gì?

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 02/12/2022 - 22:30

Dùng căn cước công dân thay thẻ bảo hiểm y tế: Kinh nghiệm từ huyện Sơn Tịnh

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 25/11/2022 - 22:30

Đăng ký xin cấp điện trực tuyến bằng cách nào?

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 18/11/2022 - 22:30

Thủ tục đổi giấy phép lái xe trực tuyến như thế nào ?

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 16/11/2022 - 15:05

Mộ Đức: Điểm sáng trong thực hiện Đề án 06

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 16/11/2022 - 14:55

An toàn thông tin cá nhân trên môi trường số

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 04/11/2022 - 22:30

Làm hộ chiếu phổ thông trực tuyến như thế nào ?

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 31/10/2022 - 15:16

Vì sao nhiều người chưa đăng ký được tài khoản định danh điện tử?

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng