Thời sự phát thanh

Thứ bảy, 24/02/2018 - 08:48

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 24 - 2 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 23/02/2018 - 08:43

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 23 - 2 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 23/02/2018 - 08:42

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 22- 2 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 22/02/2018 - 10:04

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 22 - 2 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 22/02/2018 - 10:03

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 21- 2 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 21/02/2018 - 08:47

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 20- 2 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 21/02/2018 - 08:46

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 20 - 2 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 21/02/2018 - 08:45

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 19- 2 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 21/02/2018 - 08:44

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 19 - 2 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 21/02/2018 - 08:43

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 18 - 2 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng truyền hình