Thời sự Phát thanh

Chủ nhật, 31/05/2020 - 17:30

THỜI SỰ CHIỀU NGÀY 31-5-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 30/05/2020 - 17:47

THỜI SỰ CHIỀU NGÀY 30-5-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 29/05/2020 - 17:08

THỜI SỰ CHIỀU NGÀY 29-5-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 28/05/2020 - 17:30

THỜI SỰ CHIỀU NGÀY 28-5-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 27/05/2020 - 18:03

THỜI SỰ CHIỀU NGÀY 27-5-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 26/05/2020 - 17:46

THỜI SỰ CHIỀU NGÀY 26-5-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 26/05/2020 - 14:42

THỜI SỰ CHIỀU NGÀY 25-5-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Chủ nhật, 24/05/2020 - 16:25

THỜI SỰ CHIỀU NGÀY 24-5-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 23/05/2020 - 17:24

THỜI SỰ CHIỀU NGÀY 23-5-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 22/05/2020 - 17:28

THỜI SỰ CHIỀU NGÀY 22-5-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 21/05/2020 - 17:37

THỜI SỰ CHIỀU NGÀY 21-5-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng truyền hình