Thời sự Phát thanh

Thứ hai, 10/08/2020 - 17:53

THỜI SỰ CHIỀU NGÀY 10-8-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Chủ nhật, 09/08/2020 - 17:36

THỜI SỰ CHIỀU NGÀY 09-8-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 08/08/2020 - 17:38

THỜI SỰ CHIỀU NGÀY 08-8-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 07/08/2020 - 17:44

THỜI SỰ CHIỀU NGÀY 07-8-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 06/08/2020 - 17:53

THỜI SỰ CHIỀU NGÀY 06-8-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 05/08/2020 - 17:39

THỜI SỰ CHIỀU NGÀY 05-8-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 04/08/2020 - 18:16

THỜI SỰ CHIỀU NGÀY 04-8-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 03/08/2020 - 18:09

THỜI SỰ CHIỀU NGÀY 03-8-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Chủ nhật, 02/08/2020 - 17:51

THỜI SỰ CHIỀU NGÀY 02-8-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 01/08/2020 - 22:33

THỜI SỰ CHIỀU NGÀY 01-8-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 31/07/2020 - 18:17

THỜI SỰ CHIỀU NGÀY 31-7-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng truyền hình