Thời sự Phát thanh

Thứ ba, 20/10/2020 - 18:45

THỜI SỰ CHIỀU NGÀY 20-10-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 19/10/2020 - 17:29

THỜI SỰ CHIỀU NGÀY 19-10-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Chủ nhật, 18/10/2020 - 17:30

THỜI SỰ CHIỀU NGÀY 18-10-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 17/10/2020 - 17:27

THỜI SỰ CHIỀU NGÀY 17-10-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 17/10/2020 - 09:00

THỜI SỰ CHIỀU NGÀY 16-10-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 15/10/2020 - 17:44

THỜI SỰ CHIỀU NGÀY 15-10-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 14/10/2020 - 18:03

THỜI SỰ CHIỀU NGÀY 14-10-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 13/10/2020 - 18:23

THỜI SỰ CHIỀU NGÀY 13-10-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 12/10/2020 - 18:03

THỜI SỰ CHIỀU NGÀY 12-10-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Chủ nhật, 11/10/2020 - 17:40

THỜI SỰ CHIỀU NGÀY 11-10-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 10/10/2020 - 18:31

THỜI SỰ CHIỀU NGÀY 10-10-2020

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng