Thời sự Phát thanh

Chủ nhật, 24/01/2021 - 17:37

THỜI SỰ CHIỀU NGÀY 24-01-2021

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 23/01/2021 - 17:36

THỜI SỰ CHIỀU NGÀY 23-01-2021

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 22/01/2021 - 18:43

THỜI SỰ CHIỀU NGÀY 22-01-2021

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 21/01/2021 - 19:33

THỜI SỰ CHIỀU NGÀY 21-01-2021

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 20/01/2021 - 18:28

THỜI SỰ CHIỀU NGÀY 20-01-2021

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 19/01/2021 - 18:13

THỜI SỰ CHIỀU NGÀY 19-01-2021

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 18/01/2021 - 18:26

THỜI SỰ CHIỀU NGÀY 18-01-2021

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Chủ nhật, 17/01/2021 - 17:36

THỜI SỰ CHIỀU NGÀY 17-01-2021

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 16/01/2021 - 17:35

THỜI SỰ CHIỀU NGÀY 16-01-2021

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 15/01/2021 - 17:54

THỜI SỰ CHIỀU NGÀY 15-01-2021

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 14/01/2021 - 17:38

THỜI SỰ CHIỀU NGÀY 14-01-2021

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng