Thời sự Phát thanh

Thứ hai, 27/09/2021 - 18:28

THỜI SỰ PHÁT THANH NGÀY 27-9-2021

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Chủ nhật, 26/09/2021 - 19:55

THỜI SỰ PHÁT THANH NGÀY 26-9-2021

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 25/09/2021 - 19:13

THỜI SỰ PHÁT THANH NGÀY 25-9-2021

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 24/09/2021 - 18:38

THỜI SỰ PHÁT THANH NGÀY 24-9-2021

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 23/09/2021 - 19:09

THỜI SỰ PHÁT THANH NGÀY 23-9-2021

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 22/09/2021 - 18:16

THỜI SỰ PHÁT THANH NGÀY 22-9-2021

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 21/09/2021 - 18:32

THỜI SỰ PHÁT THANH NGÀY 21-9-2021

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 20/09/2021 - 19:07

THỜI SỰ PHÁT THANH NGÀY 20-9-2021

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Chủ nhật, 19/09/2021 - 18:37

THỜI SỰ PHÁT THANH NGÀY 19-9-2021

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 18/09/2021 - 19:40

THỜI SỰ PHÁT THANH NGÀY 18-9-2021

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 18/09/2021 - 19:39

THỜI SỰ PHÁT THANH NGÀY 17-9-2021

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng