Thời sự phát thanh

Thứ bảy, 03/03/2018 - 09:07

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 02- 3 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 02/03/2018 - 08:42

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 02 - 3 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 02/03/2018 - 08:41

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 01- 3 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 01/03/2018 - 10:01

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 01 - 3 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 01/03/2018 - 09:59

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 28- 2 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 27/02/2018 - 09:10

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 27 - 2 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 27/02/2018 - 09:00

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 26- 2 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 26/02/2018 - 09:26

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 26 - 2 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 26/02/2018 - 09:25

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 25 - 2 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 24/02/2018 - 14:52

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 23- 2 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng truyền hình