Thế giới cập nhật

Thứ hai, 27/09/2021 - 20:13

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 27/9

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 27/09/2021 - 12:23

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 27/9

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Chủ nhật, 26/09/2021 - 20:35

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 26/9

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 25/09/2021 - 20:26

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 25/9

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 25/09/2021 - 13:17

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 25/9

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 24/09/2021 - 20:30

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 24/9

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 24/09/2021 - 15:18

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 24/9

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 23/09/2021 - 20:17

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 23/9

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 23/09/2021 - 12:43

Thế giới cập nhật 11h30 ngày 23/9

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 22/09/2021 - 20:14

Thế giới cập nhật 20h30 ngày 22/9

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 22/09/2021 - 12:20

Thế giới cập nhật 11h30 ngày 22/9

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng