Thế giới cập nhật

Thứ ba, 03/10/2023 - 13:41

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 03/10

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ hai, 02/10/2023 - 22:29

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 02/10

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ hai, 02/10/2023 - 14:25

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 02/10

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Chủ nhật, 01/10/2023 - 20:47

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 01/10

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ bảy, 30/09/2023 - 21:00

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 30/9

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ bảy, 30/09/2023 - 12:15

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 30/9

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ sáu, 29/09/2023 - 21:00

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 29/9

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ năm, 28/09/2023 - 21:00

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 28/9

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ năm, 28/09/2023 - 12:15

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 28/9

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ tư, 27/09/2023 - 21:00

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 27/9

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ tư, 27/09/2023 - 12:15

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 27/9

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Lịch phát sóng