Thời sự phát thanh

Thứ tư, 11/04/2018 - 09:27

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 11 - 4 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 11/04/2018 - 09:26

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 10- 4 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 11/04/2018 - 09:24

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 10 - 4 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 11/04/2018 - 09:23

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 09- 4 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 09/04/2018 - 09:45

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 09 - 4 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 09/04/2018 - 09:44

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 08 - 4 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 09/04/2018 - 09:43

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 07 - 4 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 09/04/2018 - 09:42

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 06- 4 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 05/04/2018 - 09:08

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 05 - 4 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 05/04/2018 - 09:07

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 04- 4 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng truyền hình