Thời sự

Thứ hai, 19/03/2018 - 09:47

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 18 - 3 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 19/03/2018 - 09:46

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 17- 3 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 19/03/2018 - 08:20

THỜI SỰ TỐI 18-03-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 19/03/2018 - 08:19

THỜI SỰ TỐI 17-03-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 19/03/2018 - 08:16

THỜI SỰ TỐI 16-03-2018 (Phần 2)

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 17/03/2018 - 15:48

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 17 - 3 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 17/03/2018 - 15:47

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 16- 3 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 17/03/2018 - 15:46

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 16 - 3 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 17/03/2018 - 15:45

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 14- 3 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 17/03/2018 - 08:27

THỜI SỰ TỐI 16-03-2018 (Phần 1)

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng truyền hình