Thời sự

Thứ bảy, 24/02/2018 - 14:52

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 23- 2 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 24/02/2018 - 08:48

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 24 - 2 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 24/02/2018 - 08:44

THỜI SỰ TỐI 23-02-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 23/02/2018 - 08:43

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 23 - 2 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 23/02/2018 - 08:42

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 22- 2 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 23/02/2018 - 08:29

THỜI SỰ TỐI 22-02-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 22/02/2018 - 10:04

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 22 - 2 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 22/02/2018 - 10:03

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 21- 2 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 22/02/2018 - 09:56

THỜI SỰ TỐI 21-02-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 21/02/2018 - 08:47

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 20- 2 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng truyền hình