Thời sự

Thứ bảy, 17/02/2018 - 09:23

THỜI SỰ TỐI 16-02-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 16/02/2018 - 09:44

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 16 - 2 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 16/02/2018 - 09:41

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 15- 2 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 16/02/2018 - 09:36

THỜI SỰ TỐI 15-02-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 15/02/2018 - 15:18

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 15 - 2 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 15/02/2018 - 15:17

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 14- 2 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 15/02/2018 - 15:09

THỜI SỰ TỐI 14-02-2018

Đài Phát thanh - Truyền hinh Quảng Ngãi

Thứ tư, 14/02/2018 - 16:23

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 14 - 2 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 14/02/2018 - 16:22

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 13- 2 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 14/02/2018 - 13:45

THỜI SỰ TỐI 13-02-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng truyền hình