Thời sự

Thứ tư, 21/02/2018 - 08:43

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 18 - 2 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 21/02/2018 - 08:41

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 17- 2 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 21/02/2018 - 08:39

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 17 - 2 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 21/02/2018 - 08:34

THỜI SỰ TỐI 20-02-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 20/02/2018 - 09:16

THỜI SỰ TỐI 19-02-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 20/02/2018 - 09:15

THỜI SỰ TỐI 18-02-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Chủ nhật, 18/02/2018 - 08:52

THỜI SỰ TỐI 17-02-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 17/02/2018 - 09:36

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 16- 2 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 17/02/2018 - 09:23

THỜI SỰ TỐI 16-02-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 16/02/2018 - 09:44

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 16 - 2 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng truyền hình