Thời sự

Thứ bảy, 24/03/2018 - 08:29

THỜI SỰ TỐI 23-03-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 23/03/2018 - 07:41

THỜI SỰ TỐI 22-03-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 22/03/2018 - 09:19

THỜI SỰ TỐI 21-03-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 21/03/2018 - 08:24

THỜI SỰ TỐI 20-03-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 20/03/2018 - 14:38

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 20 - 3 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 20/03/2018 - 14:37

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 19- 3 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 20/03/2018 - 08:05

THỜI SỰ TỐI 19-03-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 19/03/2018 - 09:49

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 19 - 3 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 19/03/2018 - 09:48

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 18- 3 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 19/03/2018 - 09:47

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 18 - 3 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng truyền hình