Thời sự

Thứ hai, 12/03/2018 - 15:40

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 11 - 3 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 12/03/2018 - 15:39

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 10- 3 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 12/03/2018 - 15:38

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 09- 3 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 12/03/2018 - 07:54

THỜI SỰ TỐI 11-03-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 12/03/2018 - 07:53

THỜI SỰ TỐI 10-03-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 10/03/2018 - 08:37

THỜI SỰ TỐI 09-03-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 10/03/2018 - 08:35

THỜI SỰ TỐI 08-03-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 08/03/2018 - 08:44

THỜI SỰ TỐI 07-03-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 08/03/2018 - 08:43

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 08 - 3 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 08/03/2018 - 08:42

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 07- 3 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng truyền hình