Thời sự

Thứ tư, 04/04/2018 - 08:28

THỜI SỰ TỐI 03-04-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 03/04/2018 - 08:44

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 03 - 4 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 03/04/2018 - 08:43

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 02- 4 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 03/04/2018 - 08:05

THỜI SỰ TỐI 02-04-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 02/04/2018 - 09:13

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 02 - 4 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 02/04/2018 - 09:13

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 01- 4 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 02/04/2018 - 09:12

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 01 - 4 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 02/04/2018 - 09:11

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 31- 3 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 02/04/2018 - 07:55

THỜI SỰ TỐI 01-04-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 02/04/2018 - 07:54

THỜI SỰ TỐI 31-03-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng truyền hình