Thời sự

Thứ hai, 09/04/2018 - 09:44

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 08 - 4 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 09/04/2018 - 09:43

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 07 - 4 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 09/04/2018 - 09:42

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 06- 4 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 09/04/2018 - 07:42

THỜI SỰ TỐI 08-04-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 09/04/2018 - 07:41

THỜI SỰ TỐI 07-04-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 07/04/2018 - 07:48

THỜI SỰ TỐI 06-04-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 06/04/2018 - 08:32

THỜI SỰ TỐI 05-04-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 05/04/2018 - 09:08

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 05 - 4 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 05/04/2018 - 09:07

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 04- 4 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 05/04/2018 - 09:06

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 03- 4 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng truyền hình