Thời sự

Thứ bảy, 17/03/2018 - 15:45

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 14- 3 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 17/03/2018 - 08:27

THỜI SỰ TỐI 16-03-2018 (Phần 1)

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 15/03/2018 - 10:19

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 15 - 3 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 15/03/2018 - 10:19

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 14- 3 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 15/03/2018 - 10:18

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 14 - 3 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 15/03/2018 - 10:16

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 13- 3 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 15/03/2018 - 07:53

THỜI SỰ TỐI 14-03-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 14/03/2018 - 08:25

THỜI SỰ TỐI 13-03-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 13/03/2018 - 09:52

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 13 - 3 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 13/03/2018 - 09:51

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 12- 3 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng truyền hình