Thời sự

Thứ hai, 23/04/2018 - 09:36

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 23 - 4 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 23/04/2018 - 09:35

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 22- 4 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 23/04/2018 - 09:34

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 22 - 4 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 23/04/2018 - 09:33

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 21- 4 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 23/04/2018 - 09:32

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 21 - 4 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 23/04/2018 - 09:30

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 20- 4 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 23/04/2018 - 09:29

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 20 - 4 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 23/04/2018 - 09:28

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 19- 4 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 23/04/2018 - 07:29

THỜI SỰ TỐI 22-04-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 23/04/2018 - 07:28

THỜI SỰ TỐI 21-04-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng truyền hình