Thời sự

Thứ hai, 22/01/2018 - 16:57

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 21 - 1 - 18

Đài Phát thanh- Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 22/01/2018 - 16:55

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 20- 1 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 22/01/2018 - 13:58

THỜI SỰ TỐI 21-01-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 22/01/2018 - 13:57

THỜI SỰ TỐI 20-01-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 20/01/2018 - 09:59

THỜI SỰ TỐI 19-01-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 20/01/2018 - 09:56

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 19- 1 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 19/01/2018 - 08:47

THỜI SỰ TỐI 18-01-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 19/01/2018 - 08:43

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 19 - 1 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 19/01/2018 - 08:42

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 18 - 1 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 18/01/2018 - 08:45

THỜI SỰ TỐI 17-01-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng truyền hình