Thời sự

Thứ hai, 23/04/2018 - 09:30

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 20- 4 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 23/04/2018 - 09:29

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 20 - 4 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 23/04/2018 - 09:28

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 19- 4 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 23/04/2018 - 07:29

THỜI SỰ TỐI 22-04-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 23/04/2018 - 07:28

THỜI SỰ TỐI 21-04-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 21/04/2018 - 07:27

THỜI SỰ TỐI 20-04-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 20/04/2018 - 07:36

THỜI SỰ TỐI 19-04-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 19/04/2018 - 09:44

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 19 - 4 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 19/04/2018 - 09:43

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 18- 4 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 19/04/2018 - 07:58

THỜI SỰ TỐI 18-04-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng truyền hình