Thời sự

Thứ bảy, 03/03/2018 - 09:08

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 03 - 3 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 03/03/2018 - 09:07

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 02- 3 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 03/03/2018 - 09:05

THỜI SỰ TỐI 02-03-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 02/03/2018 - 08:44

THỜI SỰ TỐI 01-03-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 02/03/2018 - 08:42

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 02 - 3 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 02/03/2018 - 08:41

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 01- 3 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 01/03/2018 - 10:01

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 01 - 3 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 01/03/2018 - 09:59

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 28- 2 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 01/03/2018 - 09:58

THỜI SỰ TỐI 28-02-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 28/02/2018 - 10:18

THỜI SỰ TỐI 27-02-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng truyền hình