Thời sự

Thứ sáu, 20/04/2018 - 07:36

THỜI SỰ TỐI 19-04-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 19/04/2018 - 09:44

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 19 - 4 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 19/04/2018 - 09:43

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 18- 4 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 19/04/2018 - 07:58

THỜI SỰ TỐI 18-04-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 18/04/2018 - 09:42

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 18 - 4 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 18/04/2018 - 09:41

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 17- 4 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 18/04/2018 - 07:29

THỜI SỰ TỐI 17-04-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 17/04/2018 - 08:47

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 17 - 4 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 17/04/2018 - 08:46

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 16- 4 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 17/04/2018 - 08:46

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 16 - 4 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng truyền hình