Văn hóa xã hội

Thứ sáu, 14/12/2018 - 07:03

Bế mạc Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XII

Bế mạc Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XII

Thứ năm, 13/12/2018 - 13:56

HĐND tỉnh thảo luận, thông qua các nội dung UBND tỉnh trình tại kỳ họp

HĐND tỉnh thảo luận, thông qua các nội dung UBND tỉnh trình tại kỳ họp

Thứ năm, 13/12/2018 - 09:52

HĐND tỉnh chất vấn các vấn đề cử tri quan tâm liên quan đến lĩnh vực y tế

HĐND tỉnh chất vấn các vấn đề cử tri quan tâm liên quan đến lĩnh vực y tế

Thứ năm, 13/12/2018 - 07:34

Chất vấn và trả lời chất vấn về lĩnh vực môi trường

Chất vấn và trả lời chất vấn về lĩnh vực môi trường

Thứ tư, 12/12/2018 - 14:00

Kết quả giải quyết ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh

Kết quả giải quyết ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh

Thứ tư, 12/12/2018 - 08:54

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND tỉnh Quảng Ngãi bầu

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND tỉnh Quảng Ngãi bầu

Thứ ba, 11/12/2018 - 16:17

Nhiều kiến nghị bức xúc của cử tri đã được UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết, trả lời cụ thể

Nhiều kiến nghị bức xúc của cử tri đã được UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết, trả lời cụ thể

Thứ ba, 11/12/2018 - 13:49

Cụm thi đua các tỉnh Duyên hải miền Trung tổng kết công tác Mặt trận năm 2018

Cụm thi đua các tỉnh Duyên hải miền Trung tổng kết công tác Mặt trận năm 2018

Thứ ba, 11/12/2018 - 13:44

Năm 2019: Tổng kế hoạch vốn đầu tư công gần 5.300 tỷ đồng

Năm 2019: Tổng kế hoạch vốn đầu tư công gần 5.300 tỷ đồng

Thứ ba, 11/12/2018 - 13:35

Khai mạc kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021

Khai mạc kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021

Lịch phát sóng truyền hình