Văn hóa xã hội

Thứ sáu, 12/10/2018 - 14:25

Họp báo thông tin về bệnh tay chân miệng

Họp báo thông tin về bệnh tay chân miệng

Thứ sáu, 12/10/2018 - 07:23

Hội nghị trực tuyến về công tác trật tự an toàn giao thông

Hội nghị trực tuyến về công tác trật tự an toàn giao thông

Thứ sáu, 05/10/2018 - 15:53

Hội nghị thông tin Công viên địa chất Lý Sơn

Hội nghị thông tin Công viên địa chất Lý Sơn

Thứ sáu, 05/10/2018 - 15:51

Khai mạc Đại hội đại biểu Hội sinh viên Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2018-2023

Khai mạc Đại hội đại biểu Hội sinh viên Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2018-2023

Thứ sáu, 05/10/2018 - 15:48

Đoàn khảo sát Bộ Nội vụ làm việc với UBND tỉnh

Đoàn khảo sát Bộ Nội vụ làm việc với UBND tỉnh

Thứ sáu, 05/10/2018 - 13:32

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ: Ban Dân tộc tỉnh khẩn trương hoàn thành, bàn giao các khu tái định cư tập trung cho các địa phương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ: Ban Dân tộc tỉnh khẩn trương hoàn thành, bàn giao các khu tái định cư tập trung cho các địa phương

Thứ sáu, 05/10/2018 - 07:50

Hội nghị trực báo các cơ quan Khối Nội chính

Hội nghị trực báo các cơ quan Khối Nội chính

Thứ năm, 04/10/2018 - 13:38

Thi nâng ngạch công chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính tỉnh Quảng Ngãi năm 2018.

Thi nâng ngạch công chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính tỉnh Quảng Ngãi năm 2018.

Thứ năm, 04/10/2018 - 08:31

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính: “Quyết tâm thực hiện thắng lợi chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018”

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính: “Quyết tâm thực hiện thắng lợi chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018”

Thứ năm, 04/10/2018 - 08:16

Hội nghị trực báo các cơ quan khối Đảng

Hội nghị trực báo các cơ quan khối Đảng

Lịch phát sóng truyền hình