Văn hóa xã hội

Thứ ba, 25/06/2019 - 15:45

Kỳ thi THPT quốc gia 2019 chính thức bắt đầu

Kỳ thi THPT quốc gia 2019 chính thức bắt đầu

Thứ hai, 17/06/2019 - 08:26

Khai mạc Hội chợ triển lãm sản phẩm Núi Ấn Sông Trà năm 2019

Khai mạc Hội chợ triển lãm sản phẩm Núi Ấn Sông Trà năm 2019

Thứ hai, 17/06/2019 - 08:10

Khai mạc Triển lãm sinh vật cảnh tỉnh Quảng Ngãi mở rộng năm 2019

Khai mạc Triển lãm sinh vật cảnh tỉnh Quảng Ngãi mở rộng năm 2019

Thứ năm, 13/06/2019 - 13:47

Khai mạc Giải bóng đá Futsal tranh cúp truyền hình Quảng Ngãi lần thứ 12- 2019

Khai mạc Giải bóng đá Futsal tranh cúp truyền hình Quảng Ngãi lần thứ 12- 2019

Thứ tư, 12/06/2019 - 14:35

Khai mạc Giải bóng đá mini tranh cúp Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh mở rộng lần thứ I năm 2019

Khai mạc Giải bóng đá mini tranh cúp Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh mở rộng lần thứ I năm 2019

Thứ tư, 12/06/2019 - 08:58

UBND tỉnh cho ý kiến về phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

UBND tỉnh cho ý kiến về phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

Thứ hai, 10/06/2019 - 08:17

Giải bóng đá mini tranh cúp Công viên địa chất Lý Sơn- Sa Huỳnh mở rộng lần thứ I

Giải bóng đá mini tranh cúp Công viên địa chất Lý Sơn- Sa Huỳnh mở rộng lần thứ I

Thứ bảy, 08/06/2019 - 08:15

Thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XII

Thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XII

Thứ bảy, 08/06/2019 - 08:07

Quảng Ngãi sau 3 thập kỷ tái lập tỉnh

Quảng Ngãi sau 3 thập kỷ tái lập tỉnh

Thứ năm, 06/06/2019 - 14:34

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên làm việc với Ban Dân tộc tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên làm việc với Ban Dân tộc tỉnh

Thứ năm, 06/06/2019 - 14:32

UBND tỉnh kiểm tra công việc tổ chức Hội thảo quốc tế “Giá trị di sản Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh”

UBND tỉnh kiểm tra công việc tổ chức Hội thảo quốc tế “Giá trị di sản Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh”

Lịch phát sóng truyền hình