Văn hóa xã hội

Thứ tư, 18/07/2018 - 08:27

Bà Huỳnh Thị Ánh Sương làm Bí thư Huyện ủy Minh Long

Bà Huỳnh Thị Ánh Sương làm Bí thư Huyện ủy Minh Long

Thứ ba, 17/07/2018 - 14:00

Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng hoạt động đại biểu hội đồng nhân dân

Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng hoạt động đại biểu hội đồng nhân dân

Thứ ba, 17/07/2018 - 08:31

Đoàn kiểm toán Nhà nước chuyên ngành II đánh giá hiệu quả các chính sách ưu đãi đầu tư tại Khu kinh tế Dung Quất

Đoàn kiểm toán Nhà nước chuyên ngành II đánh giá hiệu quả các chính sách ưu đãi đầu tư tại Khu kinh tế Dung Quất

Thứ bảy, 14/07/2018 - 14:03

Các Đài Phát thanh và Truyền hình Cụm thi đua số 5 sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2018

Các Đài Phát thanh và Truyền hình Cụm thi đua số 5 sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2018

Thứ bảy, 14/07/2018 - 09:01

Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XII: Chất vấn công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa

Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XII: Chất vấn công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa

Thứ bảy, 14/07/2018 - 08:58

Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XII: Thông qua các Nghị quyết của Kỳ họp

Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XII: Thông qua các Nghị quyết của Kỳ họp

Thứ bảy, 14/07/2018 - 08:55

Bế mạc kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XII

Bế mạc kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XII

Thứ bảy, 14/07/2018 - 08:50

Giao lưu thể thao các Đài Phát thanh-Truyền hình khu vực duyên hải miền Trung

Giao lưu thể thao các Đài Phát thanh-Truyền hình khu vực duyên hải miền Trung

Thứ sáu, 13/07/2018 - 07:37

Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh: Thảo luận, thông qua một số cơ chế, chính sách phục vụ phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội

Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh: Thảo luận, thông qua một số cơ chế, chính sách phục vụ phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội

Thứ năm, 12/07/2018 - 13:31

Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh: Thảo luận, quyết nghị nhiều nội dung do UBND tỉnh trình ban hành Nghị quyết

Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh: Thảo luận, quyết nghị nhiều nội dung do UBND tỉnh trình ban hành Nghị quyết

Lịch phát sóng truyền hình