Văn hóa xã hội

Thứ ba, 11/12/2018 - 13:49

Cụm thi đua các tỉnh Duyên hải miền Trung tổng kết công tác Mặt trận năm 2018

Cụm thi đua các tỉnh Duyên hải miền Trung tổng kết công tác Mặt trận năm 2018

Thứ ba, 11/12/2018 - 13:44

Năm 2019: Tổng kế hoạch vốn đầu tư công gần 5.300 tỷ đồng

Năm 2019: Tổng kế hoạch vốn đầu tư công gần 5.300 tỷ đồng

Thứ ba, 11/12/2018 - 13:35

Khai mạc kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021

Khai mạc kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021

Thứ ba, 11/12/2018 - 08:45

TIN LŨ KHẨN CẤP TRÊN SÔNG VỆ VÀ SÔNG TRÀ CÂU TỈNH QUẢNG NGÃI

TIN LŨ KHẨN CẤP TRÊN SÔNG VỆ VÀ SÔNG TRÀ CÂU TỈNH QUẢNG NGÃI

Thứ ba, 11/12/2018 - 08:25

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Nguyễn Hữu Dũng làm việc tại Quảng Ngãi

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Nguyễn Hữu Dũng làm việc tại Quảng Ngãi

Thứ sáu, 07/12/2018 - 14:35

Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ: Kiên quyết không để xảy ra tệ chạy chức, chạy chỗ, chạy quy hoạch

Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ: Kiên quyết không để xảy ra tệ chạy chức, chạy chỗ, chạy quy hoạch

Thứ sáu, 07/12/2018 - 10:02

Bế mạc Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 14, khoá XIX

Bế mạc Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 14, khoá XIX

Thứ sáu, 07/12/2018 - 08:06

Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 14, khóa XIX, thảo luận các Nghị quyết, Kết luận của Tỉnh ủy

Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 14, khóa XIX, thảo luận các Nghị quyết, Kết luận của Tỉnh ủy

Thứ sáu, 07/12/2018 - 07:31

Tỉnh ủy sơ kết việc thực hiện Nghị quyết 18, 19 Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương khóa XII

Tỉnh ủy sơ kết việc thực hiện Nghị quyết 18, 19 Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương khóa XII

Thứ năm, 06/12/2018 - 14:35

Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 14 sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết 05 về cải cách hành chính

Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 14 sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết 05 về cải cách hành chính

Lịch phát sóng truyền hình