Văn hóa xã hội

Thứ ba, 25/09/2018 - 16:09

Bế mạc Hội nghị triển khai, quán triệt, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương

Bế mạc Hội nghị triển khai, quán triệt, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương

Thứ ba, 25/09/2018 - 13:51

Tỉnh ủy hội nghị quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương

Tỉnh ủy hội nghị quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương

Thứ ba, 25/09/2018 - 13:42

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ làm việc với tổ chức phi chính phủ Mennonite Central Committee (MCC) tại Mỹ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ làm việc với tổ chức phi chính phủ Mennonite Central Committee (MCC) tại Mỹ

Thứ sáu, 21/09/2018 - 16:41

Ông Đinh Duy Sung tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018- 2023

Ông Đinh Duy Sung tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018- 2023

Thứ sáu, 21/09/2018 - 16:40

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Cần đổi mới cả nhận thức và hành động, tạo sự chuyển biến phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Cần đổi mới cả nhận thức và hành động, tạo sự chuyển biến phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Thứ sáu, 21/09/2018 - 14:47

Công bố các Quyết định của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về điều động, bổ nhiệm cán bộ

Công bố các Quyết định của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về điều động, bổ nhiệm cán bộ

Thứ sáu, 21/09/2018 - 14:27

Tọa đàm “Nhà báo và mạng xã hội”

Tọa đàm “Nhà báo và mạng xã hội”

Thứ sáu, 21/09/2018 - 14:22

Tổng kết Dự án tăng cường sự tham gia của người khuyết tật trong quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng

Tổng kết Dự án tăng cường sự tham gia của người khuyết tật trong quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng

Thứ sáu, 21/09/2018 - 14:20

Khai mạc Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018- 2023

Khai mạc Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018- 2023

Thứ sáu, 21/09/2018 - 14:16

Hội nghị trực tuyến về công tác phòng cháy chữa cháy

Hội nghị trực tuyến về công tác phòng cháy chữa cháy

Lịch phát sóng truyền hình