Thời sự phát thanh

Thứ ba, 09/01/2018 - 10:05

TS Sang T3 - 9 - 1 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 09/01/2018 - 09:38

BẢN TIN THỜI SỰ 8 - 01 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 06/01/2018 - 10:27

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 6 - 1 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 06/01/2018 - 10:26

BẢN TIN THỜI SỰ CHIỀU 5 - 1 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 05/01/2018 - 10:08

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 05-1-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 05/01/2018 - 10:05

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 04-1-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 04/01/2018 - 10:20

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 4 - 1 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 04/01/2018 - 10:17

BẢN TIN THỜI SỰ CHIỀU 3 - 01 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 03/01/2018 - 08:51

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 03 -01-18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 03/01/2018 - 08:50

BẢN TIN THỚI SỰ CHIỀU 02-01-18

Đài Phát thanh - Truyền hình Qảng Ngãi

Lịch phát sóng truyền hình