Thời sự phát thanh

Thứ tư, 21/02/2018 - 08:41

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 17- 2 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 21/02/2018 - 08:39

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 17 - 2 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 17/02/2018 - 09:36

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 16- 2 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 16/02/2018 - 09:44

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 16 - 2 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 16/02/2018 - 09:41

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 15- 2 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 15/02/2018 - 15:18

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 15 - 2 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 15/02/2018 - 15:17

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 14- 2 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 14/02/2018 - 16:23

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 14 - 2 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 14/02/2018 - 16:22

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 13- 2 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 13/02/2018 - 10:52

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 13 - 2 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng truyền hình