Thời sự truyền hình

Thứ sáu, 13/04/2018 - 08:11

THỜI SỰ TỐI 12-04-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 12/04/2018 - 08:28

THỜI SỰ TỐI 11-04-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 11/04/2018 - 08:16

THỜI SỰ TỐI 10-04-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 10/04/2018 - 07:41

THỜI SỰ TỐI 09-04-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 09/04/2018 - 07:42

THỜI SỰ TỐI 08-04-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 09/04/2018 - 07:41

THỜI SỰ TỐI 07-04-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 07/04/2018 - 07:48

THỜI SỰ TỐI 06-04-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 06/04/2018 - 08:32

THỜI SỰ TỐI 05-04-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 05/04/2018 - 08:19

THỜI SỰ TỐI 04-04-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 04/04/2018 - 08:28

THỜI SỰ TỐI 03-04-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng truyền hình