Thời sự truyền hình

Thứ ba, 23/01/2018 - 14:25

THỜI SỰ TỐI 22-01-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 22/01/2018 - 13:58

THỜI SỰ TỐI 21-01-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 22/01/2018 - 13:57

THỜI SỰ TỐI 20-01-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 20/01/2018 - 09:59

THỜI SỰ TỐI 19-01-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 19/01/2018 - 08:47

THỜI SỰ TỐI 18-01-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 18/01/2018 - 08:45

THỜI SỰ TỐI 17-01-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 17/01/2018 - 09:18

THỜI SỰ TỐI 16-01-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 16/01/2018 - 09:35

THỜI SỰ TỐI 15-01-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 15/01/2018 - 09:18

THỜI SỰ TỐI 14-01-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 15/01/2018 - 09:17

THỜI SỰ TỐI 13-01-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng truyền hình