Thời sự truyền hình

Thứ năm, 23/05/2019 - 07:35

THỜI SỰ TỐI 22-5-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 22/05/2019 - 08:06

THỜI SỰ TỐI 21-5-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 21/05/2019 - 08:04

THỜI SỰ TỐI 20-5-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 20/05/2019 - 08:48

THỜI SỰ TỐI 19-5-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 20/05/2019 - 08:47

THỜI SỰ TỐI 18-5-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 18/05/2019 - 08:46

THỜI SỰ TỐI 17-5-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 17/05/2019 - 08:29

THỜI SỰ TỐI 16-5-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 16/05/2019 - 08:32

THỜI SỰ TỐI 15-5-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 15/05/2019 - 08:09

THỜI SỰ TỐI 14-5-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 14/05/2019 - 08:17

THỜI SỰ TỐI 13-5-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 13/05/2019 - 07:25

THỜI SỰ TỐI 12-5-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng truyền hình