Thời sự truyền hình

Thứ ba, 17/09/2019 - 08:06

THỜI SỰ TỐI 16-9-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 16/09/2019 - 07:24

THỜI SỰ TỐI 15-9-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 16/09/2019 - 07:23

THỜI SỰ TỐI 14-9-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 14/09/2019 - 08:02

THỜI SỰ TỐI 13-9-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 13/09/2019 - 07:48

THỜI SỰ TỐI 12-9-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 12/09/2019 - 14:55

THỜI SỰ TỐI 11-9-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 11/09/2019 - 15:24

THỜI SỰ TỐI 10-9-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 10/09/2019 - 07:46

THỜI SỰ TỐI 09-9-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 09/09/2019 - 09:22

THỜI SỰ TỐI 08-9-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 09/09/2019 - 09:21

THỜI SỰ TỐI 07-9-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 07/09/2019 - 08:21

THỜI SỰ TỐI 06-9-2019

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng truyền hình