Thời sự truyền hình

Thứ hai, 30/04/2018 - 08:35

THỜI SỰ TỐI 28-04-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 28/04/2018 - 09:22

THỜI SỰ TỐI 27-04-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 27/04/2018 - 08:01

THỜI SỰ TỐI 26-04-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 26/04/2018 - 07:53

THỜI SỰ TỐI 25-04-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 25/04/2018 - 08:44

THỜI SỰ TỐI 24-04-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 24/04/2018 - 07:54

THỜI SỰ TỐI 23-04-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 23/04/2018 - 07:29

THỜI SỰ TỐI 22-04-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 23/04/2018 - 07:28

THỜI SỰ TỐI 21-04-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 21/04/2018 - 07:27

THỜI SỰ TỐI 20-04-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 20/04/2018 - 07:36

THỜI SỰ TỐI 19-04-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng truyền hình