Thời sự truyền hình

Thứ bảy, 15/09/2018 - 08:39

THỜI SỰ TỐI 14-09-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 14/09/2018 - 08:07

THỜI SỰ TỐI 13-09-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 13/09/2018 - 07:42

THỜI SỰ TỐI 12-09-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 12/09/2018 - 08:24

THỜI SỰ TỐI 11-09-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 11/09/2018 - 09:04

THỜI SỰ TỐI 10-09-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 10/09/2018 - 08:17

THỜI SỰ TỐI 09-09-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 10/09/2018 - 08:16

THỜI SỰ TỐI 08-09-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 08/09/2018 - 08:24

THỜI SỰ TỐI 07-09-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 07/09/2018 - 08:21

THỜI SỰ TỐI 06-09-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 06/09/2018 - 07:20

THỜI SỰ TỐI 05-09-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng truyền hình