Thời sự truyền hình

Thứ sáu, 06/07/2018 - 07:51

THỜI SỰ TỐI 05-07-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 05/07/2018 - 08:26

THỜI SỰ TỐI 04-07-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 04/07/2018 - 07:18

THỜI SỰ TỐI 03-07-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 03/07/2018 - 07:53

THỜI SỰ TỐI 02-07-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 02/07/2018 - 07:39

THỜI SỰ TỐI 01-07-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 02/07/2018 - 07:38

THỜI SỰ TỐI 30-06-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 30/06/2018 - 07:26

THỜI SỰ TỐI 29-06-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 29/06/2018 - 07:22

THỜI SỰ TỐI 28-06-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 28/06/2018 - 08:01

THỜI SỰ TỐI 27-06-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 27/06/2018 - 07:26

THỜI SỰ TỐI 26-06-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng truyền hình