Thời sự truyền hình

Thứ sáu, 08/06/2018 - 08:51

THỜI SỰ TỐI 07-06-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 07/06/2018 - 07:52

THỜI SỰ TỐI 06-06-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 06/06/2018 - 07:31

THỜI SỰ TỐI 05-06-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 05/06/2018 - 07:58

THỜI SỰ TỐI 04-06-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 04/06/2018 - 08:29

THỜI SỰ TỐI 03-06-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 04/06/2018 - 08:28

THỜI SỰ TỐI 02-06-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 02/06/2018 - 08:07

THỜI SỰ TỐI 01-06-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 01/06/2018 - 08:05

THỜI SỰ TỐI 31-05-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 31/05/2018 - 07:47

THỜI SỰ TỐI 30-05-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 30/05/2018 - 08:10

THỜI SỰ TỐI 29-05-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng truyền hình