Thời sự

Thứ ba, 08/08/2017 - 10:36

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 08-8-2017

Đài PT-TH Quảng Ngãi

Thứ ba, 08/08/2017 - 10:07

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 07-08-2017

Đài PT-TH Quảng Ngãi

Thứ ba, 08/08/2017 - 10:05

Thời sự tối 07-08-2017

Đài PT-TH Quảng Ngãi

Thứ hai, 07/08/2017 - 16:45

BẢN TIN THỜI SỰ 05-08-2017

Đài PTTH Quảng Ngãi

Chủ nhật, 07/05/2017 - 16:27

Thời sự tối

Đài Phát Thanh Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng truyền hình