Thời sự

Thứ tư, 07/02/2018 - 13:53

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 07 - 2 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 07/02/2018 - 13:52

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 06- 2 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 07/02/2018 - 13:48

THỜI SỰ TỐI 06-02-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 06/02/2018 - 09:14

THỜI SỰ TỐI 05-02-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 06/02/2018 - 08:53

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 06 - 2 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 06/02/2018 - 08:52

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 05- 2 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 05/02/2018 - 09:32

THỜI SỰ TỐI 04-02-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 05/02/2018 - 09:30

THỜI SỰ TỐI 03-02-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 05/02/2018 - 09:22

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 05 - 2 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 05/02/2018 - 09:21

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 04- 2 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng truyền hình