Thời sự

Thứ bảy, 06/01/2018 - 10:26

BẢN TIN THỜI SỰ CHIỀU 5 - 1 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 05/01/2018 - 10:08

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 05-1-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 05/01/2018 - 10:05

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 04-1-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 04/01/2018 - 10:20

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 4 - 1 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 04/01/2018 - 10:17

BẢN TIN THỜI SỰ CHIỀU 3 - 01 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 04/01/2018 - 08:51

BARN TIN THỜI SỰ TOI 03-01-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 03/01/2018 - 15:14

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 02-01-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 03/01/2018 - 08:51

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 03 -01-18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 03/01/2018 - 08:50

BẢN TIN THỚI SỰ CHIỀU 02-01-18

Đài Phát thanh - Truyền hình Qảng Ngãi

Thứ ba, 02/01/2018 - 09:35

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 2 - 1 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng truyền hình