Thời sự

Thứ hai, 22/01/2018 - 13:57

THỜI SỰ TỐI 20-01-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 20/01/2018 - 09:59

THỜI SỰ TỐI 19-01-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 20/01/2018 - 09:56

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 19- 1 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 19/01/2018 - 08:47

THỜI SỰ TỐI 18-01-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 19/01/2018 - 08:43

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 19 - 1 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 19/01/2018 - 08:42

BẢN TIN THỜI SỰ TỐI 18 - 1 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 18/01/2018 - 08:45

THỜI SỰ TỐI 17-01-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 18/01/2018 - 08:41

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 18 - 1 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 17/01/2018 - 09:18

THỜI SỰ TỐI 16-01-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 17/01/2018 - 08:35

BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 17 - 1 - 18

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng truyền hình