Kinh tế và phát triển

Thứ hai, 13/08/2018 - 07:41

Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ: “Cố gắng thực hiện Dự án đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc trong nhiệm kỳ 2016 – 2021”

Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ: “Cố gắng thực hiện Dự án đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc trong nhiệm kỳ 2016 – 2021”

Thứ tư, 08/08/2018 - 08:23

UBND tỉnh Quảng Ngãi họp tháo gỡ khó khăn cho Khu công nghiệp- Đô thị- Vsip Quảng Ngãi

UBND tỉnh Quảng Ngãi họp tháo gỡ khó khăn cho Khu công nghiệp- Đô thị- Vsip Quảng Ngãi

Thứ tư, 08/08/2018 - 08:20

UBND tỉnh kiểm tra tiến độ dự án Thành phố giáo dục quốc tế Quảng Ngãi

UBND tỉnh kiểm tra tiến độ dự án Thành phố giáo dục quốc tế Quảng Ngãi

Thứ ba, 07/08/2018 - 08:36

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính: “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp là nhiệm vụ mang tính chiến lược, đòi hỏi có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị”

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính: “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp là nhiệm vụ mang tính chiến lược, đòi hỏi có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị”

Thứ bảy, 04/08/2018 - 08:41

Chủ đầu tư cam kết thông xe toàn tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi vào ngày 02/9

Chủ đầu tư cam kết thông xe toàn tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi vào ngày 02/9

Thứ bảy, 04/08/2018 - 08:37

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại Quảng Ngãi

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại Quảng Ngãi

Thứ sáu, 03/08/2018 - 15:28

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: “Nhanh chóng triển khai các biện pháp để EC gỡ bỏ cảnh báo “thẻ vàng” là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng”

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: “Nhanh chóng triển khai các biện pháp để EC gỡ bỏ cảnh báo “thẻ vàng” là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng”

Thứ sáu, 03/08/2018 - 08:10

Thống nhất chủ trương đầu tư Chợ Tịnh Kỳ và các Khu dân cư: Nam Bình, Thống Nhất

Thống nhất chủ trương đầu tư Chợ Tịnh Kỳ và các Khu dân cư: Nam Bình, Thống Nhất

Thứ tư, 01/08/2018 - 16:28

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng:“Đến 31/12/2018 phải hoàn thành hai dự án đường Trì Bình- cảng Dung Quất và Khu dân cư hạ lưu sông Trà Bồng- Đập Cà Ninh

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng:“Đến 31/12/2018 phải hoàn thành hai dự án đường Trì Bình- cảng Dung Quất và Khu dân cư hạ lưu sông Trà Bồng- Đập Cà Ninh

Thứ ba, 31/07/2018 - 15:53

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng: Tập trung tháo gỡ vướng mắc giải phóng mặt bàng và tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, quản lý khoáng sản

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng: Tập trung tháo gỡ vướng mắc giải phóng mặt bàng và tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, quản lý khoáng sản

Lịch phát sóng truyền hình