Kinh tế và phát triển

Thứ sáu, 21/09/2018 - 08:06

Khởi công xây dựng Nhà máy Điện mặt trời Bình Nguyên

Khởi công xây dựng Nhà máy Điện mặt trời Bình Nguyên

Thứ tư, 19/09/2018 - 14:54

Ủy viên Trung ương Đảng – Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ: “Phải xây dựng Bến cảng container tại Khu kinh tế Dung Quất”

Ủy viên Trung ương Đảng – Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ: “Phải xây dựng Bến cảng container tại Khu kinh tế Dung Quất”

Thứ sáu, 14/09/2018 - 15:59

Công bố Quy hoạch chi tiết Công viên trung tâm thành phố Quảng Ngãi

Công bố Quy hoạch chi tiết Công viên trung tâm thành phố Quảng Ngãi

Thứ sáu, 14/09/2018 - 15:51

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: Chủ động phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: Chủ động phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi

Thứ tư, 12/09/2018 - 15:40

Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ: “Ngày 31.12.2018 đưa cầu Thạch Bích vào sử dụng”

Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ: “Ngày 31.12.2018 đưa cầu Thạch Bích vào sử dụng”

Thứ tư, 12/09/2018 - 08:22

Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 9 khóa V Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật

Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 9 khóa V Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật

Thứ ba, 11/09/2018 - 13:36

Một số nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội từ nay đến cuối năm 2018

Một số nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội từ nay đến cuối năm 2018

Thứ sáu, 07/09/2018 - 08:26

Ban chỉ huy PCTT và TKCN Quảng Ngãi kiểm tra phương án phòng, chống thiên tai tại Công trình thủy điện ĐakRe

Ban chỉ huy PCTT và TKCN Quảng Ngãi kiểm tra phương án phòng, chống thiên tai tại Công trình thủy điện ĐakRe

Thứ tư, 05/09/2018 - 07:57

Tập trung triển khai các giải pháp điều hành nhiệm vụ tài chính - ngân sách địa phương những tháng cuối năm

Tập trung triển khai các giải pháp điều hành nhiệm vụ tài chính - ngân sách địa phương những tháng cuối năm

Thứ bảy, 01/09/2018 - 08:09

Khánh thành Trung tâm Chính trị - Hành chính huyện Sơn Tịnh

Khánh thành Trung tâm Chính trị - Hành chính huyện Sơn Tịnh

Lịch phát sóng truyền hình