Tin tức

Hơn 51.000 đảng viên cài đặt và sử dụng phần mềm “ Sổ tay đảng viên điện tử” Đảng bộ tỉnh

Thứ tư, 08/05/2024 - 15:34

Hơn 51.00 đảng viên tại 14 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ đã cài đặt và sử dụng phầm mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi. Thông tin tại Hội nghị Sơ kết 01 năm triển khai thực hiện phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” Đảng bộ tỉnh. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đặng Ngọc Huy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ Lữ Ngọc Bình chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có Bí thư Thành uỷ Ngô Văn Trọng, các thành viên Ban Chỉ đạo phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các huyện uỷ, thành uỷ, thị uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ.

 

Hơn 51.000 đảng viên cài đặt và sử dụng phần mềm “ Sổ tay đảng viên điện tử” Đảng bộ tỉnh

Ngày 19/5/2023, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Ngãi đã phát động Lễ khai trương phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” Đảng bộ tỉnh. Đến nay đã có 14/17 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ hoàn tất việc nhập dữ liệu đảng viên, cấp tài khoản đăng nhập. Đã phối hợp tập huấn sử dụng phần mềm cho 17/17 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ.  Số đảng viên đã cài đặt và sử dụng phần mềm tại 14 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ là 51.500/55.795 đảng viên, đạt tỷ lệ 92,3%. Số còn lại chưa cài đặt chủ yếu là đảng viên lớn tuổi không có điều kiện sử dụng điện thoại thông minh, đảng viên miễn sinh hoạt Đảng. Nhiều Đảng bộ có số đảng viên cài đặt và sử dụng phần mềm đạt tỷ lệ cao là: Đảng bộ huyện Mộ Đức, thị xã Đức Phổ, huyện Minh Long, Nghĩa Hành, TP. Quảng Ngãi, Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. Ban Biên tập “Sổ tay đảng viên điện tử”  trong Đảng bộ tỉnh, nay là Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh và Sổ tay đảng viên điện tử Đảng bộ tỉnh, cũng đã được kiện toàn và đã xây dựng Quy chế tổ chức hoạt động, phân công trách nhiệm cho các thành viên trong Ban Biên tập đảm bảo sự liên thông, thống nhất với Cổng Thông tin điện tử của Đảng bộ tỉnh.
 

Ban Chỉ đạo phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” Đảng bộ tỉnh yêu cầu các huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ và đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai cài đặt và sử dụng phần mềm trong chi bộ, Đảng bộ. Đảm bảo 100% đảng viên đang sinh hoạt có điện thoại thông minh được cài đặt và sử dụng thành thạo, hiệu quả. Khuyến khích cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác cài đặt, hướng dẫn và triển khai sử dụng. Kịp thời khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân thực hiện tốt. Phê bình, nhắc nhở các đơn vị, cá nhân triển khai thực hiện chưa đạt yêu cầu đề ra. Chỉ đạo và hướng dẫn cụ thể việc sinh hoạt chi bộ trên phần mềm, đây là thước đo để đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ. Hỗ trợ các đảng viên trong việc cấp, đổi thẻ trùng, thẻ mất trong quá trình triển khai cài đặt và đăng kí phần mềm để kịp thời điều chỉnh. Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh và Sổ tay đảng viên điện tử phối hợp, định hướng, hướng dẫn các cơ quan, báo chí của tỉnh thường xuyên tuyên truyền sâu rộng về phần mềm, nhất là những kinh nghiệm, cách làm hay ở cơ sở. Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo phối hợp, phân công việc biên soạn các nội dung về nghiệp vụ công tác Đảng để cập nhật vào phần “ Trợ lý ảo” nhằm phục vụ việc khai thác của tổ chức đảng, đảng viên.
 
Bản tin trưa ngày 08/5, Phi Khanh, Mỹ An


 

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Cột phải trênCột phải trên
Lịch phát sóng